Posts

Posts uit maart, 2014 weergeven

Bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus

Afbeelding
Ziehier een bloemlezing uit de meest recente tweets van Paus Franciscus.
De vasten is de tijd om het over een andere boeg te gooien om je te verzetten tegen het kwaad en de miserie. (31.3.14)We leven in een samenleving die God bant van haar horizon. En als dit dag aan dag gebeurt, dan vergiftigt dit het hart! (29 .3/14)De vasten is een genadevolle tijd. Het is een tijd om je te bekeren en om trouwer te worden aan je doopsel. (27.3.14)We mogen geen lauwe leerlingen zijn. De kerk heeft nood aan onze moed om getuigenis af te leggen van de waarheid. (25.3.14)Jezus is nooit ver verwijderd van ons, zondaars. Hij wil, zonder mate, over ons zijn barmhartigheid uitstrooien. (24.3.14)Jezus is onze hoop. Niets, noch het kwaad, noch de dood, kunnen ons scheiden van de heilvolle kracht van zijn Liefde (22.3.14)Laten we leren om dank u te zeggen aan God en aan de anderen. We leren het de kinderen aan, maar vervolgens vergeten we het zelf! (20.3.14)De christelijke liefde is een onberekende liefde. D…

Vijf bekende Nederlanders zoeken God: leer ze kennen

Afbeelding
Vanaf 7 mei 2014 kan u wekelijks een aflevering zien van de nieuwe serie van "Op zoek naar God".

De perspresentatie vond vorige week plaats in onze kerk in Amsterdam. In onderstaande video worden ze geïnterviewd in onze "Krijtberg" en kan u hen leren kennen.

Wat je kan leren van een ernstig ziek kind

Afbeelding
Vrienden van vrienden deden een gebedsoproep voor Héloïse, hun kleindochtertje. Het meisje is nu net een jaar. Het kind lijdt aan een zeldzame ziekte. Graag deel ik met u enkele van hun woorden. Om u uit te nodigen om mee te bidden. Ook om te mogen merken hoe God recht schrijft op kromme lijnen.

Verzet je tegen het uitdoven van het licht

Afbeelding
Vandaag verscheen onderstaande overweging op www.gewijderuimte.org.
In deze lentedagen zien we hoe de dagen langer worden of, onder de evenaar, integendeel korter worden. Licht is meer dan een voorwaarde om te kunnen zien. Zonnelicht opent voor ons de wereld, voedt onze huid, laat ons zien dat we leven. In een ‘angry poem’ (een gedicht van woede) smeekt Dylan Thomas zijn stervende vader: ‘Verzet je met al je krachten, verzet je tegen het uitdoven van het licht’. De Bijbel spreekt voortdurend over God als de bron van het licht, zelf levend in onbereikbaar licht. Jezus is het licht van de wereld. Hij schenkt licht aan de blinden. Wij worden geroepen om te leven als kinderen van dat licht.
Heer, ik koester uw licht als een schat en waardeer ten zeerste hoe ik de zon mag voelen op mijn gelaat. Laat me nooit vergeten U te danken voor mijn ogen en voor het glorierijke zonnelicht. Ook in de donkere uren, als ik door het kwade in de wereld in de war word gebracht, heb ik uw licht nodig. 
Wees U …

Paus Franciscus ontvangt zélf het sacrament van de verzoening

Afbeelding
Woorden wekken, voorbeelden trekken.

Paus Franciscus nam gisteren als biechtvader deel aan een verzoeningsviering in de Sint-Pietersbasiliek. Maar eerst ging hij zelf biechten.

Waarom opvoeding best niet te beschermend is

Afbeelding
In deze serie bied ik tien beschouwingen aan over opvoeden tot vrijheid. Ze zijn alle rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie. (5/10)
Het is van het grootste belang om op te voeden vòòr iets, eerder dan tegen iets. Opvoeding dient niet in de eerste plaats preventief, defensief of reactief te zijn, beschermend tegen alle mogelijke reële of ingebeelde gevaren. Angst en wantrouwen zijn de slechtste raadgevers. Het is veel  levengevender om op  te voeden vanuit positieve idealen.
Sleutelwoord is in de opvoeding dient te zijn vertrouwen, en als het even kan, “proactief” vertrouwen : een vertrouwen dat vérder gaat, dat niet moet verdiend worden maar dat zo maar gegeven wordt. Vertrouwen dat risico’s durft nemen.
Als er één plaats is waar dit vertrouwen fundamenteel is, is het de relatie ouder-kind. Ook voor pubers en adolescenten (tot ver in de 20), hoe stoer, onverschillig of ongenaakbaar ze zich kunnen voordoen, behoren de ouders doorgaans tot de meest belang…

Kinderen spreken tot aanstaande moeders

Afbeelding
Mooie beelden over mooie mensen.

Op zoek naar God, nieuwe reality-serie (mei 2014)

Afbeelding
Zonet heeft bij ons (Krijtbergkerk in Amsterdam) de persvoorstelling plaatsgevonden van "Op zoek naar God", versie 2014. Vanaf 7 mei wordt wekelijks op 7 mei het programma uitgezonden op NL 3 om 21.20.

In de trailer hieronder krijg je alvast een voorsmaakje van de zoektocht van de vijf bekende Nederlanders.

Recept om goed te luisteren naar je medewerkers

Afbeelding
"We moeten niet gehaast zijn om te spreken en geduldig bij het luisteren naar alle mensen, maar in het bijzonder naar ondergeschikten. We moeten onze oren wijd openen voor onze naaste tot wanneer hij alles heeft gezegd dat hij wilde zeggen."
Ignatius van Loyola

Waarom jongeren wel graag eens een "echte" mis meemaken

Afbeelding
In deze serie bied ik tien beschouwingen aan over opvoeden tot vrijheid. Ze zijn alle rechtstreeks of onrechtstreeks geïnspireerd aan de ignatiaanse traditie.  (4/10) De relatieve levensbeschouwelijke leegte waarin vele jongeren opgroeien heeft als gevolg dat er een groeiende openheid ontstaat t.a.v. voorstellen van zin en duiding. Het is perfect mogelijk om met jongeren te spreken over godsdienst. Als je 12-jarigen of 18-jarigen in een abdij een monnik laat ontmoeten, dan is er een grote aandacht, en kan er een buitengewoon gesprek ontstaan. Jongeren gaan (zo goed als) nooit naar de mis, maar een “echte” mis dat willen ze wel eens meemaken. De tijd van de ideologische generatiekloof en van het a priori verwerpen van elk levensbeschouwelijk aanbod is voorbij.  
Die vernieuwde openheid ontwikkelt zich echter op een bodem van een “voor de hand liggende” zinloosheid, subjectivisme en relativisme. Alles kan waar zijn, en ongeveer alles staat op hetzelfde niveau. Christendom is niet meer dan…

Gewijde Ruimte nu ook in het Chinees!

Afbeelding
Het zal je mogelijks ontgaan zijn maar www.gewijderuimte.org heeft nu ook een Chinees broertje gekregen. 
De gewijderuimtefamilie omvat nu 20 talen, over de hele wereld!

50 jaar geleden, dag op dag, werd de Vlaamse jezuïet Herman Rasschaert in India gestenigd.

Afbeelding
In Gerda, een dorp op een 12-tal kilometers van Kutungia, waar Herman Rasschaert sj pastoor en lesgever was, werd hij op 24 maart 1964 vermoord toen hij probeerde te bemiddelen om een bloedbad te verhinderen tussen moslims en hindoes. Herman Rasschaert sj was pastoor In Kutungia, op ongeveer 200 km van Ranchi, toen in 1964 relletjes uitbraken tussen hindoes en moslims in Oost-Pakistan (nu Bangladesh). Hindoes werden weggedreven uit Oost-Pakistan en zij zochten toevlucht in Bihar en Orissa. Er waren overal geruchten dat vele hindoes vermoord waren. Dat wakkerde het vuur aan en sommigen begonnen de plaatselijke moslims aan te vallen. Dat gebeurde ook in het dorp Gerda op ongeveer 12 km van Kutungia.
In de late namiddag van 23 maart 1964 verzamelde daar een grote bende van opgehitste mensen. Ze omsingelden het dorp waar de moslims hun toevlucht hadden genomen in de moskee. De huizen van de moslims werden in brand gestoken, maar in het donker durfde niemand de moskee aan te vallen. Het bel…

Het wonderlijke leven van een gewichtheffer

Afbeelding
Wat is jouw identiteit? Waarmee denk je of zou je graag hebben dat anderen je vereenzelvigen? Wat van jezelf zou je willen meenemen in je graf?

Aanvulling bij "Ben ik nu een oude zeurkous aan het worden?"

Afbeelding

Ben ik nu een oude zeurkous aan het worden?

Afbeelding
De voorbije dagen werd mijn FB-muur overspoeld met enthousiaste berichtjes met de video van zuster Cristina. Deze jonge Italiaanse ursuline nam onlangs deel aan de audities voor een gerommeerde populaire zangwedstrijd op de Italiaanse televisie. In de video zie je zuster Cristina in typisch zusteruniform een liedje interpreteren. Ze geeft daarbij danspasjes ten beste en produceert stemgeluiden die je niet meteen verwacht van een religieuze. Een professionele zangeres zou het niet beter kunnen doen. Zo oordeelde ook de jury.
Ik heb de beelden bekeken. Ook die van haar medezusters die achter de coulissen in trance lijken te gaan bij het daverende applaus dat Cristina oogst. Zelf vind ik dit eigenlijk niet zo leuk. Ik houd een onbehaaglijk gevoel over aan deze beelden. Ik ben even op zoek gegaan waarom.
Geen haar aan mijn hoofd dat eraan twijfelt dat die jonge vrouw de beste bedoelingen heeft. Ongetwijfeld hopen zij en haar medezusters oprecht hiermee, rechtstreeks of onrechtstreeks, iets …